FarsNewsAgency
23 İsfend 1387 / Cuma 13 Mart 2009 / 15 R.Evval 1430
Tahran - 22:07 / GMT - 18:37
Untitled PageHaber no: 8712220111
12 Mart 2009 - 12:37
İslam
YazdırArkadaşıma Gönder
FLAŞ!! Siyonistlerin üst düzey Hahamı FETVA verdi
YAHUDİ OLMAYAN HERKES HAYVANDIR!!!
FHA- Siyonistlerin ırkçı dini liderlerinden Auvadiya Yusuf, en son fetvasında, Yahudi olmayanları “Hayvan” olarak niteleyip, onlarla irtibat kurulmasını haram olarak ilan etti.
FHA- Muhabirimizin bu ırkçı Hahamın İbranice yayınladığı şahsi sitesine dayanarak bildirdiğine göre, Haham Auvadiya Yusuf, söz konusu sitesinde muhataplarının fetva sorularını cevaplandırırken, Yahudi olmayanları “Guim”(İbranicede “hayvan” demek) olarak tanımlayıp, onlarla her tür irtibatın haram olduğunu vurguladı.

Aşağıda, Haham Auvadiya Yusuf’un söz konusu Sitesinden alınma bazı fetvalarına dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Soru-Acaba “Guimler” tarafından üretilen gıda maddelerini uçak gibi mekânlarda veya başka ülkelerde yemek ve içmek caiz midir?

Cevap- Esasen, Yahudi olmayan Guimler tarafından üretilen tüm yiyecek ve içeceklerin kullanılması haramdır. Fakat Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasında ilişkilerin çok olduğu mevcut şartlarda, Yahudi dininde belirlenen haram maddelerin kullanılmadığı ürünlerin, Yahudi olmayanlar tarafından üretilmiş olsalar bile, kullanılmaları caizdir.

S- İbadet sırasında duaların Yahudi olmayanlara ait melodilerle okunması caiz midir?

C- İbadet şekli ve duaların melodilerinde, Yahudi olmayanların her şekilde taklit edilmesi haramdır.

S- Cami ve Kilise gibi mekânlara girmemiz caiz midir?

C- Yahudi olmayanların dini mekânlarına adım atılması kesinlikle haramdır. Özellikle de (Araplar ve Müslümanların gittiği) camilere adım atılması katiyen haramdır. Hatta bu mekanlara gezme-görme niyetiyle gidilmesi bile caiz değildir.

S- Guim olan yargıçlar nezdinde dava açılması caiz midir? Fetva nedir?

C- Guim bir yargıcın karar vereceği bir mahkemede dava açılması, Yahudi olmayan yargıcın Tevrat’a dayanarak karar vermesi halinde bile haramdır. Ayrıca, dava açan Yahudiler, bu girişimlerinden memnun olsalar bile, onlar günahkâr, melun ve Hz. Musa’nın Tevrat’ını çiğnemiş sayılırlar. Bunun sebebi de şu ki, Yahudi dini kitapların hiçbirinde, “Guim” olan birine baş vurulabileceğinden söz edilmemektedir.

S- İsrailli askerler, soğuk veya sıcak silahlarıyla birlikte ibadet için Sinagog’a girebilir mi?

C- Diğer bazı Hahamlar, ibadet sırasında yanında silah bulundurmayı haram olarak ilan etmiş olsalar da, bence Müslümanlara karşı savaştığımız mevcut şartlarda, ibadet esnasında yanında silah bulundurmak caizdir. Fakat en iyisi o sırada, silahını elbise altında gizli tutmaktır. Buna rağmen silahı saklamak mümkün değilse, silahla birlikte Sinagog’a dahil olunması ve ibadette bulunulması caizdir. Hatırlatmak gerekir ki, güvenlik ve savaş şartlarında, böyle bir durum caizdir.     Gündem
©2006 Fars News Agency. All rights reserved