VOANews.com

Amerika Ovozi▪ Uzbek Xolis axborot manbai

23 Iyul 2009 

Bugun:

45 tilda xabarlar

Amerika Ovozi RSS xizmati

RSS, Really Simple Syndication, programmasi xilma-xil mavzularda axborot olishning eng oson va tez yo'lidir.

RSS imkoniyatidan foydalanish uchun mavzu sahifasi adresini o'z sahifangizga (RSS News Reader) ko'chiring yoki mavzu yonidagi XML linkini bosib, qo'llanmadan foydalaning.

Amerika Ovozi sizning asosiy RSS yangilik manbaingizga aylanishni istaydi. Amerika Ovozi va VOANews.com maqolalarini o'z sahifangizda chop etganingizda, manba Amerika Ovozi ekanini bildirishni unutmang.

RSS Mavzular Adreslar
Bosh Mavzular http://www.voanews.com/uzbek/customCF/RecentStoriesRSS.cfm?
keyword=TopStories
Amerika qit'asi http://www.voanews.com/uzbek/customCF/RecentStoriesRSS.cfm?
keyword=Americas
Ijtimoiy masalalar http://www.voanews.com/uzbek/customCF/RecentStoriesRSS.cfm?
keyword=Social%20Issues
Ilm-fan http://www.voanews.com/uzbek/customCF/RecentStoriesRSS.cfm?
keyword=Science%20and%20Technology
Inson huquqlari va qonun http://www.voanews.com/uzbek/customCF/RecentStoriesRSS.cfm?
keyword=Human%20Rights%20and%20Law
Iqtisodiyot va moliya http://www.voanews.com/uzbek/customCF/RecentStoriesRSS.cfm?
keyword=Economy%20and%20Finance
Madaniyat http://www.voanews.com/uzbek/customCF/RecentStoriesRSS.cfm?
keyword=Arts%20and%20Entertainment
Markaziy Osiyo http://www.voanews.com/uzbek/customCF/RecentStoriesRSS.cfm?
keyword=Central%20Asia
Siyosat http://www.voanews.com/uzbek/customCF/RecentStoriesRSS.cfm?
keyword=Politics