VOANews.com

Sauti ya Amerika ▪ SwahiliPata habari za kuaminika

24 Agosti 2009 

Leo VOA:

Habari katika Lugha 45

Karibu katika tovuti yetu mpya

Sasa unaweza kusoma na kusikiliza sehemu kubwa ya matangazo yetu kwa wakati wako.