VOANews.com

Amerika Ovozi▪ Uzbek Xolis axborot manbai

12 Noyabr 2009 

Bugun:

45 tilda xabarlar
markaziy osiyo
Markaziy Osiyo xalqlari shubhasiz uzoq va boy tarixga, o'zi xos mentalitet, qadriyat, madaniyat va urf-odatlarga ega. Lekin bu omillar o'lka siyosati va xorijning bu mintaqa bilan aloqalarida qanday o'ringa ega bo'lishi kerak?
UzMobil

So'rovda qatnashing
O'zbekiston parlamentiga munosabat
Qo'g'irchoq parlament
Mustaqil organ
Ijobiy o'zgarishlar bor
Natijalar