رييس تيم کارشناسان ايمني هسته ‌اي آژانس:
رييس تيم کارشناسان نظام ايمني هسته ‌اي آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح کرد: تأسيسات هسته ‌اي ايران از ايمني لازم برخوردار است.
پر بیننده ترین اخبار
گزارش تصویری
سایتهای استانی
سایر زبانها
پیوندها
اخبار مهم
جستجو
ویژه در ایرنا
تبلیغات
:تعداد حاضرین در سايت