ಹುಡುಕಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
 1. Apparently I'm "embarrassing to be around" and "need to stop" and "why are you making me take a picture of this" psh

 2. The soul that sees beauty may sometimes walk alone.

 3. Allurafreya Nox Fleuret / VOLTRON x FFXV

 4. RT Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. ~Pablo Picasso

 5. Testing copics on some Lances. It was real fun coloring on paper!

 6. If my mind can conceive it, & my heart can believe it, I know I can achieve it. ~Jesse Jackson Caras

 7. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

 8. Write with the door closed, rewrite with the door open. — Stephen King Orlowska

 9. VAN GOGH, "LADIES OF ARLES MEMORIES OF THE GARDEN AT ETTEN" 1888

 10. New Street Art by rekaone 📍 Jackonville Florida

 11. "Hadrian Departs his Villa at Tivoli" by Ettore Forti, late 19th century

 12. is now open for entry until 3rd Jan ‘17. Please follow this link to view details -

 13. Van Gogh painted Irises near the end of his short life. Video:

 14. Lavacourt under snow by Claude Monet -

 15. Place de La Madeleine in winter by Edouard Leon Cortés -

 16. John Singer , "CAFÈ ON THE RIVA DEGLI SCHIAVONI" 1882

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷಣದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.