ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @Pac12Network ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @Pac12Network ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  12 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

  . and getting warmed up at Colorado State Stadium

 2. 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

  Nobody thundered like Napoleon. Who else makes 's ? Find out TODAY in the Pac-12 Now app.

  #12Greatest preview | Washington
  Watch the debut of #12Greatest: Washington Saturday, August 26 in the Pac-12 Now app or at 6 PT/7 MT on Pac-12 Network.
 3. 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

  🐍 life. is worthy. Who else from ? The Devils edition drops TODAY in the Pac-12 Now app.

  #12Greatest preview | Arizona State
  Watch the debut of #12Greatest: Arizona State Saturday, August 26 in the Pac-12 Now app or at 1:30 PT/2:30 MT on Pac-12 Network.
 4. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  20 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 5. 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

  Only one of these v. good dogs is an actual dog, but both are h*ckin’ good at rooting for . 13/10

 6. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  33 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 7. 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

  You couldn't stop Rien Long. You could only hope to contain him. The edition of drops TODAY in the Pac-12 Now app.

  #12Greatest | Washington State
  Watch the debut of #12Greatest: Washington State Saturday, August 26 in the Pac-12 Now app or at 6:30 PT/7:30 MT on Pac-12 Network.
 8. 37 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

  The first FBS game is upon us. What should we expect from as they take on CSU, ?

  #Pac12FB game preview | Oregon State at Colorado State
  For more #Pac12FB coverage, watch Inside Pac-12 Football Friday nights on Pac-12 Network and Pac-12 Now.
 9. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  43 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 10. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  42 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 11. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  42 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 12. 42 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 13. 43 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 14. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  54 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 15. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  52 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 16. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  50 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 17. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  50 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

  USC over Utah. Like their QB. I see big things in So Cal this year.

 18. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  49 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 19. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  47 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ
 20. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  48 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·