ನೀವು @taaloga_owusu6 ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @taaloga_owusu6 ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜನ 4

  Could not have asked for a better experience at Stanford. Time for the next chapter, as I'll be entering the NFL draft.

 2. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಡಿಸೆಂ 19,2016
 3. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಡಿಸೆಂ 4,2016

  Can't wait for the Networking event in El Paso, TX on December 30!! Don't forget your business cards

 4. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ನವೆಂ 7,2016

  Haters will say it's fake ...

  ಮತ್ತು
 5. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಸೆಪ್ಟೆಂ 19,2016

  Ready for this first road test, under the lights of our second home. New header.

 6. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಸೆಪ್ಟೆಂ 12,2016
  , , and 4 others
 7. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಸೆಪ್ಟೆಂ 2,2016

  That game day . Four hours to kickoff.

 8. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಆಗ 17,2016
 9. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಆಗ 11,2016

  to the 2015 play of the year in CFB. 's TD catch was simply incredible.

  Greatest TD catch you've ever seen? Francis Owusu vs. UCLA
 10. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಆಗ 11,2016

  Come watch us compete in Saturday's open practice 8:50-11am. Excited to see & hear our fans!

 11. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಆಗ 4,2016

  Stanford is ranked No. 7 in the nation in the Preseason Coaches Poll.

 12. ಜುಲೈ 27,2016
 13. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 13,2016
 14. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 13,2016
 15. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜುಲೈ 8,2016

  56 points (most in series since 1929) in 8th straight win over UCLA. 56 days to kickoff 📆🏈🔥

 16. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜೂನ್ 26,2016
 17. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜೂನ್ 24,2016
  , , and 2 others
 18. Francis Owusu ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ , , and 38 others
  • @NotahBegay3

   NBCSports&GolfChannel analyst, Husband, Father, Stanford Alum, Native American

  • @cuddie_bo

   Student-Athlete @ Stanford University (#92)

 19. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಜೂನ್ 21,2016

  Thanks for all the well wishes! In 1st place after Prelims. Semi-finals tonight🤗💪🏽 (on NBCsn at 7pm EST)

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·