ಹುಡುಕಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
 1. . must understand Team Hillary isn't pro- activist. Per her speech they need to Get a Life!

 2. Colonialism is still rearing its ugly head in the US & it manifests itself where resources are extracted. -

 3. Uh oh. Update for wine lovers: Global wine production expected to fall 5% due to events.

 4. change could push 122 million more people into poverty: UN

 5. Insurers needs to step up their game on . Some co's moving forward but many lagging. Time for a change

 6. Those who claim to care about man-made global-warming actually use more energy that everyone else:

 7. It's past time to price carbon! Global warming continues; 2016 will be the hottest year ever recorded

  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹುಶಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

  ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ. ಖಾತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ? ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ!

  ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
 8. Stewart, your positions are irreparably damaging your Brand.

 9. "No one can honestly say that we haven’t been warning the world for decades" say & environmental scientists

 10. Over 49,000 daily warm records have been tied or broken in the U.S. so far in 2016.

 11. Wind And Solar Power Now An Incredible 40% Cheaper than New Coal Plants in South Africa

 12. Toxic. Unhinged. Destructive. explains why we can't let make landfall:

 13. That's 4 straight debates without a single question on climate change. Good job, everyone.

 14. After hottest month, summer, likely year on record in 2016, no question in this or any , while all we love is on the line.

 15. Would it've killed Chris Wallace to have ended on a question instead of national debt? Anyone? 3 debates, 0 climate questions.

 16. We need to acknowledge the true state of emergency we are in. Fires, floods and heat waves are going to become daily occurrences.

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷಣದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.