Egzanpsyon Taks

Aplike pou Estati Egzanpsyon taks (an Anglè)

Kòman pou fè demand yon estati egzanpsyon taks pou l jwenn rekonesans IRS

Restore estati egzanpsyon taks (an Anglè)

Ki sa w dwe fè si estati egzanpsyon taks ou revoke

Deklarasyon Anyèl ak Fòmilè yo

Fòmilè seri-990, egzijans ak konsèy pou ede w konplete deklarasyon anyèl ou ak dosye w yo (an Anglè).

Chèche yon Òganizasyon ki gen Egzanpsyon Taks

Ale nan zouti Chèche yon Òganizasyon ki gen Egzanpsyon Taks (an Anglè) pou w jwenn enfòmasyon sou estati yon Òganizasyon.

Edikasyon

Resous Edikasyonèl epi machaswiv (an Anglè)

Jwenn piblikasyon, fòmilè ak machaswiv ofisyèl.

StayExempt.IRS.gov (an Anglè)

Aprann enfòmasyon fondamantal pou òganizasyon 501(c)(3) ki gen egzanpsyon taks.

Apèsi sou Koze Egzanpsyon taks ak Antite Gouvènmantal (an Anglè)

Apèsi sou koze yo se èd travay ki pèmèt anplwaye jwenn analiz ak resous pou adrese yon pwoblèm teknik sou kesyon taks.