Person working on laptop

e-Services (Sèvis Elektwonik)

 Zouti Sou Entènèt pou Pwofesyonèl Taks

 

Jwenn Aksè a E-Services (an Anglè)

Person working on a laptop while accessing their smartphone.

Sistèm PTIN

Sitiyasyon:   Sou Entènèt

Renouvle oswa enskri pou 2020

Renouvle oswa Enskri (an Anglè)

   

Sèvi Kliyan Ou (an Anglè)

E-Service, EINs, deklarasyon, fòm, pwosedi ak konsèy taks

Rete an Règ (an Anglè)

Depliyan 230, Kondisyon PTIN, dilijans rezonab, règleman pou preparatè
 

Resevwa Fòmasyon Kontinyèl (an Anglè)

Konferans sou entènèt, Fowòm Taks atravè Peyi a sou entènèt, akreditasyon