Văn phòng Giải quyết Kháng cáo Độc lập của IRS sẵn sàng giải quyết các tranh chấp, mà không cần kiện tụng, theo cách công bằng và khách quan cho cơ quan chính phủ và cho quý vị.

Đôi điều về kháng cáo của quý vị

Thủ tục cho trường hợp đặc biệt

Biểu mẫu, Video và Podcast

Các mục khác có thể quý vị quan tâm

Quyền Hạn của Người Đóng Thuế

Những Điều Quý Vị Cần Biết